इंग्रजी माध्यम

इंग्रजी माध्यम

Jay Ganesh English Medium School, Malvan.

Secondary Staff

 Sr No.

 Name 

 Qualification

 1

 Mrs. Meghana Sanjay Joshi  B.Sc. / B.Ed./ M.A.(Edu.)
 2  Mrs. Tejal Tukaram Vengurlekar

 B.Com. / B.Ed.

 3

 Mrs. Gauri Vinod Satardekar  B.A. / B.Ed.
 5  Miss Rajashree Arvind Sawant

 B.A. / B.Ed.

 6

 Miss Ujjwala Bhalchandra Choukekar  H.S.C. / D.T.Ed.
 7  Mr. Pankaj Prabhakar Rane

 B.Sc./ B.P.Ed.

 8

 Miss Anikta Ashok Kadam  B.A./ B.Ed.
 9  Mr. Moreshwar Vijay Gosavi

 M.A./ B.Ed./ A.T.D.

 10

 Miss. Priyanka Ankush Chavan  Diploma in Computer Engineering/Programming in A.S.P. Net and C#
 11  Miss Renuka Ashok Nhivekar

 B.A. / D.T.Ed.

Primary Section 

Sr. No. 

 Name

 Qualification

 1

 Mrs. Poonam Pramod Gosavi   B.Com./ B.Ed.
 2   Mrs. Sheeja S. V.

 B.Com./ B.Ed.

 3

 Mrs. Smita Mahesh Waingankar  H.S.C./ D.T.Ed.
 4  Mr. Nishtha Mahesh Karmalkar

 B.Com./ D.T.Ed.

 5

 Mrs. Priyanka Sunil Kshirsagar

 B.Sc./ B.Ed.

Additional Teacher’s 

Sr. No. 

 Name  Qualification

 1

 Shri. S. V. Prabhukhanolkar   B.Sc./ B.Ed.
 2   Shri. R. D. Shewade

B.Sc./ B.Ed.

 3

Smt. D.Y. Samant  B.Sc./ B.Ed.

 4

 Mr. Vijay V. Bowlekar

 B.Com./ G.D.C.A. Music Exam (Madhyama Purva)

 5  Mr. Vijay R. Keluskar

 12 th Passed, Karate Black Belt

Smt. Sitabai Shripad Ghurye Pre Primary English Medium School, Malvan

Sr. No.

 Name

 1

  Mrs. Shweta Pankaj Pednekar
 2

 Mrs. Mrunal Milind Hadkar

 3

 Miss Kalpana Raghunath Morajkar

 4

 Mrs. Swapnali Satish Terase
 5

 Mrs. Uma Ashwin Dighe

 6

 Mrs. Siddhi Shriganesh Malvankar