महिला दक्षता समिती

महिला दक्षता समिती

महिला दक्षता समिती सदस्या

संपर्कासाठी

सौ. अक्षता चं. तांबे – ९४०४७७६७२१

सौ. सायली बि. साटलकर – ९४२१२६८५८३

सौ. मयूरी म. भिसे  – ९४२१०४९३२३

आपल्या पाल्याच्या शैक्षणिक प्रगतीसाठी किंवा त्यासंबंधी कोणत्याही कामासाठी पालकांनी शिक्षकांना भेटण्याची वेळ

स. ११ ते ११.३०

साय.५. १५ ते ५.४५

(शनिवार व सुटीचे दिवस वगळून)

 

 महिला दक्षता समिती – कनिष्ठ महाविद्यालय

  • सौ. सु विधा न. तिनईकर – ९४२३६८२११४
  • सौ. मानसी म. धामापूरकर९४२०२०६६२१
  • सौ . अस्मिता सं. रावराणे – ९४०३०७५२१४
  • सौ. सुप्रिया सु.  आचरेकर -९४०३६१२३६७

पालकांनी शिक्षकांना भेटण्याची वेळ

सोमवार ते शुक्रवार सकाळी ११.३० ते  १२.००